Polityka prywatności

Zachowanie poufności danych jest dla Przedsiębiorstwa PARTNER Sp. z o.o. niezwykle ważne i chcemy, aby każdy nasz klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Poniżej przedstawiamy naszą Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Przekazywane nam dane osobowe są administrowane przez naszą spółkę, której dane rejestrowe podajemy poniżej:

Przedsiębiorstwo PARNTER  Sp. z o.o.

ul. Przyszłości 20

70-893 Szczecin

NIP: 955-20-27-289

KRS: 0000080127

Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Polski i tu są przetwarzane.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Dostęp do Twoich danych mają tylko upoważnieni do tego pracownicy naszej firmy.

Nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi,  z nie powiązanymi z nami podmiotami. Dane, które przekazywane są podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia naszych usług. Otrzymują je firmy np.: w razie konieczności firmy świadczące usługi wysyłkowe.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

W przypadku przetwarzania uzyskanych od Ciebie danych osobowych każdorazowo poinformujemy Cię, czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy masz obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody.

W jakich celach będziemy wykorzystywać Twoje dane?

Powierzone nam przez Ciebie dane będziemy wykorzystywać w celu:

  • informowania Cię o naszych nowych produktach
  • informowania Cię o akcjach promocyjnych dotyczących naszych produktów i usług
  • realizacji procesu zakupu naszych produktów i usług

Pamiętaj, że może zajść konieczność przekazania Twoich danych, aby wypełniać postanowienia prawa lub sądów oraz stosować się do innych postanowień władz.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

  • dane kontaktowe, które nam przekazałeś  takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu
  • historii Twoich zakupów

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 5 lat.

Jakie masz prawa?

Prawo dostępu do danych:  

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

Prawo do przenoszenia:

Gdy Przedsiębiorstwo PARTNER Sp. z o.o.  przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych:

Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych, wysyłając takie żądanie na nasz adres mailowy rodo@partner.szczecin.pl

Prawo do usunięcia danych:

Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Przedsiębiorstwo PARTNER Sp. z o.o., z wyjątkiem sytuacji, kiedy dokonałaś(eś) jakikolwiek zakupów naszych usług, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych

Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Przedsiębiorstwa PARTNER Sp. z o.o.:  

Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Przedsiębiorstwa PARTNER Sp. z o.o.. Przedsiębiorstwo PARTNER Sp. z o.o. zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:

Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

* wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości e-mail

* zgłaszając ten fakt drogą mailową na adres rodo@partner.szczecin.pl

Prawo do ograniczenia:

Masz prawo zażądać, aby Przedsiębiorstwo PARTNER Sp. z o.o. ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

* jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Przedsiębiorstwa PARTNER Sp. z o.o., wtedy Przedsiębiorstwo PARTNER Sp. z o.o. ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.

* jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy Przedsiębiorstwo PARTNER Sp. z o.o. musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.

* jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.

Jak możesz korzystać ze swoich praw?

Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych, dlatego wyznaczyliśmy pracownika, który będzie odpowiadać na pytania dotyczące powyższych kwestii. Aby się z nimi skontaktować, napisz na adres rodo@partner.szczecin.pl

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:  

Jeśli uważasz, że Przedsiębiorstwo PARTNER Sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

Uaktualnienia naszych Zasad prywatności:

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Zasad prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, tożsamości Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Twoich praw.